Niedziela Miłosierdzia Bożego 7.04.2024

 

  1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego, na godz. 15.00 wraz grupą synodalną zapraszam na Godzinę Miłosierdzia.

 

  1. Można zaopatrzyć się w wodę święconą, która została uroczyście poświęcona w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę.

 

  1. Za tydzień na każdej mszy świętej niedzielnej, w sobotę również przedstawi się nam i wygłosi słowo Ojciec Kazimierz – pustelnik z Oleśnicy.

 

  1. Nasza parafia otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 20 000 zł. Rozpoczynamy renowację ołtarza bocznego pw. Męki Pańskiej. Zabrany już został krzyż i dwa aniołki z ołtarza. Po wstępnych odkrywkach na figurze Chrystusa okazało się że pod kilkoma warstwami farby oryginał figury jest czarny. Konserwator zabytków przekazał informację, że w Polsce jest tylko kilka takich zabytków. Taki krucyfiks znajduje się m. in. w Wilamowie w dekanacie uniejowskim.

 

  1. Są nowe numery tygodników katolickich: Niedziela i Gość Niedzielny. Informacje znajdziemy też na naszej stronie internetowej.