Miesiąc: Listopad 2021

I Niedziela Adwentu 28.12.2021

 

  1. Rozpoczęliśmy Adwent, czas oczekiwania na Narodzenie Pańskie ale też na ostateczne przyjście Chrystusa w chwale. Skupienie adwentowe odbędzie się w naszej parafii w piątek 10 grudnia o godz. 18.00, w sobotę 11 grudnia – dzień spowiedzi o godz. 9.00 i 18.00 i zakończenie w dzień odpustu św. Mikołaja 12 grudnia w niedzielę na Mszy świętej o godz. 11.00, którą będzie celebrował JE Ks. Bp Ireneusz Pękalski.

 

  1. Świece Caritas na stół wigilijny w cenie 5, 10 i 15 zł. Na stoliku można je obejrzeć a nabyć w zakrystii lub kancelarii.

 

  1. W już opłatki na stół wigilijny. W tym roku oprócz tradycyjnych zestawów opłatkowych można nabyć opłatki kolorowe…Ofiary za opłatki są dobrowolne i będą przeznaczone na zakup oleju opałowego. Bardzo dziękuję za ofiary z Oleśnicy 500 zł. oraz z Tumusina, Leokadiewa, Marynek 530 zł.

 

  1. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, taca gospodarcza, a godz. 11.00 spotkanie na mszy świętej Rodziców i Dzieci I komunijnych

 

  1. 3 grudnia przypada I piątek miesiąca, spowiedź przed mszą o godz. 16.00.

 

  1. Od poniedziałku do środy będą trwały prace konserwatorskie, kończące ostatni etap renowacji ołtarza głównego. W odnowionej kolumnie zostaną umieszczone nazwiska ofiarodawców wraz z preambułą, przygotowaną przez p. Elżbietę Kosmal następującej treści :

Działo się to dnia 28 listopada 2021 roku.

        Przodkowie nasi wybudowali i wyposażyli tak piękną świątynię, więc i my, dbając o nią, remontując, chcemy przekazać ją następnym pokoleniom jako świadectwo naszej wiary w Boga Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Pana Naszego.

       W 2011 roku rozpoczął się remont kościoła przez Księdza Kanonika Wojciecha Wołowca, który na ten cel otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 253 000,00 złotych. Początek remontu to zmiana dachu na gonty modrzewiowe oraz zmiana oszalowania kościoła na deski modrzewiowe.

      Kolejny etap  to renowacja ołtarza głównego, polegająca na pracach konserwatorskich przy czterech złoconych i srebrzonych rzeźbach i podstawach pod rzeźbami oraz czterech kolumnach, detalach snycerskich w centralnej partii ołtarza, konserwacji tabernakulum i glorii. W jego odnowę zaangażował się bardzo Ksiądz Stanisław Ziętek, proboszcz naszej parafii od 7 lipca 2018 roku, który pozyskał dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 280 000,00 złotych oraz Urzędu Miejskiego             w Poddębicach kwocie 18000,00 złotych na konserwację rzeźb z retabulum. Ksiądz proboszcz uzyskał również  pomoc z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zabezpieczenie elewacji  drewnianej kościoła oraz dezynsekcję wraz  z impregnacją w wysokości 31650,00 zł

        Prace konserwatorskie wykonali Aleksandra Majchrowicz i Grzegorz Lasota   z  Firmy Artem   pod kierunkiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Łodzi. Zostały zaplanowane już kolejne etapy remontu, na rok 2022 renowacja ołtarza bocznego  pw. Św. Stanisława Biskupa wraz z obrazem św. Antoniego Padewskiego.

       Członkowie wspólnoty parafialnej wsparli odnowę ołtarza składając dobrowolne ofiary.    Listy z nazwiskami darczyńców są dołączone do niniejszej preambuły.

 

  1. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Są nowe numery tygodników Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, Tygodnik Katolicki. Polecam nasze kalendarze parafialne w cenie 10 zł.