Miesiąc: Listopad 2020

I Niedziela Adwentu 29.11.2020

 

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Drodzy Siostry i Bracia,

Niemal od roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka – o wiele wyższa niż było to w marcu, gdy po raz pierwszy przesłałem do Was pierwsze zarządzenie dotyczące zasad bezpiecznego sprawowania i przeżywania liturgii w parafiach. Dziś po upływie dziewięciu miesięcy zachodzi pilna potrzeba, aby te zarządzenia przypomnieć i zaktualizować. W duchu miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie przyjmijcie co następuje:

 

Arcybiskup Metropolita Łódzki udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

 

Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.

 

Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze epidemiologiczne. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

 

Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa

 

Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

 

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. 

 

Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.

 

Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii, Archiwum i Trybunale Archidiecezji Łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.

 

Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

 

Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

 

X Grzegorz Ryś
 Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

  1. W związku z nowymi obostrzeniami bardzo proszę o ostrożność, używanie maseczek w przestrzeni publicznej, używaniu płynu do dezynfekcji i przypominam o zaleceniu przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Mamy też nowe limity 1 osoba na 15 m 2 co w naszej świątyni daje 20 osób.

 

  1. W niedzielę za tydzień 6 grudnia przypada św. Mikołaja. O godzinie 11.00 suma odpustowa w intencji wszystkich Parafian. Ze względu na panującą sytuację, nie będzie procesji, nie będzie również zaproszonych gości. Po mszy świętej odbędzie się nabożeństwo do św. Mikołaja.

 

  1. 4 grudnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź przed mszami o godz. 16.00 i 17.00. Rozpoczęliśmy adwent, nie odkładajmy spowiedzi na czas tuż przed Bożym Narodzeniem…

 

  1. Bardzo dziękuję za ofiary z opłatków z Mianowa 622 zł. Będą one przeznaczone na zakup oleju opałowego.

 

  1. Za tydzień w pierwszą niedzielę grudnia taca gospodarcza.

 

  1. Są jeszcze małe świece wigilijne Caritas. Na stoliku i w zakrystii można je nabyć. Świece są w cenie 5 zł. Są kalendarze parafialne w cenie 10 zł. a kalendarze rolników w cenie 25 zł.

 

  1. Do nabycia jest Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy i Tygodnik Katolicki. Wszystkie informacje i intencje mszalne znajdziemy na stronie internetowej.