Miesiąc: kwiecień 2020

III Niedziela Wielkanocna 26.04.2020

 

  1. Zamówione msze święte będą odprawione, chyba że ofiarodawca chce przenieść na inny termin, lub zrezygnować. Przypominam, że spowiedź wielkanocna trwa do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej a więc do 7 czerwca. W tym czasie można korzystać ze spowiedzi wielkanocnej.

 

  1. Trwając w Okresie Paschalnym zbliżamy się do miesięcy, które w polskiej religijności odznaczają się charakterystycznymi nabożeństwami. Litanię Loretańską będziemy odmawiać po Mszy świętej o godz. 18.00 modląc się o deszcz, ustanie epidemii, za cały personel medyczny oraz o mądrość i roztropność dla sprawujących władzę w Polsce i na świecie. Jednakże należy przestrzegać wszystkich zarządzeń państwowych obowiązujących w danym czasie (obecnie – 1 os. / 15 m2). W naszym kościele jest to 20 osób. Przepisy dotyczą też nabożeństw przy kapliczkach…

 

  1. Serdeczne podziękowania dla Kasi i Tomka Lefików oraz Dominiki i Witka Kuźniaków za zakup i posadzenie kwiatów na terenie plebanii i wszelkie prace porządkowe. Dziękuję Witkowi Kuźniakowi za pomoc w gruntownym posprzątaniu i odświeżeniu zakrystii.

 

  1. Proszę uważać na budynek starej organistówki, nie parkować pod nim samochodów ponieważ grozi on zawaleniem, dziękuję Ryszardowi Kabacińskiemu za zabezpieczenie budynku. Prowadzę już rozmowy dotyczące jego rozbiórki, zgłosiłem też do Zakładu Energetycznego prośbę o odcięcie prądu.

 

  1. Do nabycia jest Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy oraz Miłujcie się. Wszystkie informacje i intencje mszalne znajdziemy na stronie internetowej.

 

 

     ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI   

Łódź, dnia 19 kwietnia 2020 roku

 

Dyspensa

        Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 31 maja br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

        Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

        Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności i wzajemnej troski o siebie.

       Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

     Ks. Zbigniew Tracz    Kanclerz Kurii                                                                                                                                                                            X Grzegorz Ryś  Arcybiskup Metropolita Łódzki