Miesiąc: Kwiecień 2020

Niedziela Palmowa 5.04. 2020

 

 1. Zamówione msze święte będą odprawione, chyba że ofiarodawca chce przenieść na inny termin, lub zrezygnować. Przypominam, że spowiedź wielkanocna trwa do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej a więc do 7 czerwca. W tym czasie można korzystać ze spowiedzi wielkanocnej.
  W poniedziałek, wtorek, środę i czwartek będzie można korzystać w zakrystii z sakramentu pokuty pół godziny przed Mszą i w razie potrzeby też po Mszy Świętej. W ciągu dnia drzwi do kościoła będą otwarte i w kruchcie będzie można się indywidualnie pomodlić.
  W tym tygodniu przypada Święte Triduum Paschalne. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. W tych dniach nabożeństwa będą o godz. 18.00. Przypominam, że tylko 5 osób może w nich uczestniczyć. Celebracja Triduum i Wielkanocy będzie wyglądać nieco inaczej.
  W Wielki Piątek nie będziemy całować krzyża, w Wielką Sobotę nie rozpalamy ognia przed kościołem.  W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Łącząc się duchowo z naszym kościołem parafialnym w Wielką Sobotę o godz. 1200 postawmy święconkę na stole. W tym czasie zostanie odmówiona przez księdza Proboszcza modlitwa poświęcenia, która intencją obejmie całą parafię. Proszę tę informację przekazać sąsiadom. Można również dokonać błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i na stoliku. Kościół będzie otwarty cały dzień, Zachęcam do prywatnej adoracji przy Grobie Pańskim.

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

(Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy)

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

(Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą)

2. W Niedzielę Wielkanocną nie będzie procesji rezurekcyjnej, będą tylko bić dzwony. Msze Święte w Wielkanoc będą o godz. 6.00, 9.00, 11.00 i 16.00. W Poniedziałek Wielkanocny o 9.00, 11.00 i 16.00. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty z Wilkowa 120 zł, Feliksowa 160 zł, Fułek 280 zł….

 

3. Terminy I Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia; w naszej parafii ustaliliśmy wstępnie ostatnią niedzielę sierpnia na dzień I Komunii Świętej.

 

4. Zakupiliśmy materiał i gąbkę na poduszki na ławki. Bardzo dziękuję Państwu Jadwidze i Franciszkowi Chorąziak za wykonanie tych poduszek, mamy też nowe zasłony przy wejściu, Bóg zapłać za pracę i pomoc Paniom z Fułek. Została też naprawiona ławka i powieszony baner, za tę pracę i poświęcony czas dziękuję Panom: Wiesławowi Rochowczykowi i Przemkowi Stępniowi. Dziękuję też za ofiary indywidualne złożone w tym ciężkim dla nas czasie.

 

5. Do nabycia jest prasa: Niedziela i Gość Niedzielny.

 

Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej

Zarządzenie

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej:

 

 1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, zakrystianin);

 

 1. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie sprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach domowych;

 

 1. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w następujących godzinach:

– Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00

– Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00

– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30

– Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.

Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczornych celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii Godzin: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką Sobotę – Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego;

 

 1. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji (III forma przewidziana przez Mszał Rzymski);

 

 1. Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymać w katedrze. W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

 

 1. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;

 

 1. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 września. 

 

 1. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;

 

 1. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.

 

 1. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

 

Biskup Ireneusz Pękalski

   Wikariusz Generalnny

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

KO-1.5.2-272/2020

 

 

       ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI   

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

            Abp–1.1-272/2020

Zalecenia dotyczące spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej

 

 1. Przypominam, że okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa w Kościelew Polsce do Uroczystości Zesłanie Ducha Świętego, czyli do dnia 31 maja 2020 roku.

 

 1. Do czasu ustania zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19 i uchylenia ograniczeń nałożonych przez władze państwowe niemożliwym jest organizowanie nabożeństw pokutnych i masowej spowiedzi. Właściwą możliwością pozostaje indywidulana spowiedź i Komunia św. wiernych, z zastosowaniem jednak wszystkich sformułowanych przez władze kościelne i państwowe obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Księży usilnie proszę o sprawowanie takiej posługi wobec proszących o nią osób, zarówno w kościołach, jak i w domach prywatnych (np. pierwsze piątki i soboty miesiąca).

Posługi tej nie mogą spełniać Księża mający objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej (nie tylko zarażenia się koronawirusem COVID-190). Posługa ta nie może dotyczyć osób objętych kwarantanną.

 1. Wszystkich wiernych usilnie proszę, by na czas wprowadzonych ograniczeń, korzystali z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
  i świątecznej, korzystając w miarę możliwości z transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych, oraz aby – w przypadku niemożności przyjęcia sakramentów zgodnie z wyżej określonymi zasadami – przyjmowali Komunię świętą duchową. W sytuacjach nadzwyczajnych, a z taką mamy obecnie do czynienia, sakrament pokuty można zastąpić wzbudzeniem doskonałego (to znaczy z miłości do Boga) żalu za grzechy, odkładając sakramentalną spowiedź na później.

 

 1. Możliwość absolucji generalnej w chwili obecnej rezerwuję jedynie dla kapelanów oddziałów zakaźnych w szpitalach na wypadek eskalacji epidemii, zawsze jednak
  po konsultacji z biskupem. Jeśli zajdzie potrzeba dodatkowych regulacji w tym zakresie, zostaną one sformułowane w czasie późniejszym.

 

       X Grzegorz Ryś

   Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

z dnia 24 marca 2020 roku

 

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zarządza od dnia 24 marca 2020 roku na terenie Archidiecezji Łódzkiej co następuje:

 

 1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie (Dekret z dnia 24 marca 2020 roku, Abp-1.1-272/2020). Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

 

 1. W związku z nowymi, obowiązującymi od dnia 24 marca br., zarządzeniami państwowymi w każdej Mszy świętej, nabożeństwie i pogrzebie może uczestniczyć 5 osób. W praktyce oznacza to, że we Mszy świętej uczestniczą osoby, które poprosiły o jej sprawowanie, a w pogrzebie – najbliższa rodzina. Jeśli zaczyna gromadzić się większa niż 5 osób liczba wiernych, należy przybywające osoby poprosić o opuszczenie kościoła lub kaplicy i – jeśli to możliwe – zaprosić na kolejne Msze święte. Najlepiej czynić to przed ich wejściem do świątyni. Osoby wykazujące objawy przeziębienia i osoby w podeszłym wieku należy zdecydowanie prosić o powrót do domu.

 

 1. Kościoły i kaplice publiczne w archidiecezji łódzkiej pozostają otwarte. Kapłanów prosimy, aby dokonywali wystawienia Najświętszego Sakramentu, byli do dyspozycji wiernych w sakramencie pokuty i udzielali Komunii świętej poza Mszą świętą.

 

 1. Nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Zarządzeniu z dnia 14 marca br., to znaczy:

 

 • Osoby przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie wydezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdy użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan.

 

 • Usilenie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii świętej do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie.

 

 • Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Cześć Krzyżowi lub relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

 • Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych, w tym rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 • Do 11 kwietnia br. włącznie zostaje zawieszone odprawianie nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Do tego dnia zostają także odwołane wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym.

 

 • Do minimum prosimy ograniczyć załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w kurii, archiwum i trybunale archidiecezji łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.

 

 • Arcybiskup Metropolita Łódzki wzywa kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wiernych świeckich prosi, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z pasterzami.

 

 1. Rozumiejąc, że Wielki Post i Wielki Tydzień, to szczególny czas w całym Kościele powszechnym, przeżywany wokół sakramentu pokuty, nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Komunikacie z dnia 17 marca br., to znaczy:

 

 • zachęcamy wszystkich kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych pragnących przystąpić do spowiedzi świętej, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

 • wszystkich wiernych zachęcamy do przystępowania do spowiedzi świętej, aby w czasie bezpośrednio poprzedzającym Wielkanoc uniknąć zgromadzeń.

 

 • prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.

 

 • osoby starsze prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów, którzy mogą przybyć z posługą sakramentu pokuty i Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

 

 1. W najbliższym czasie, w oddzielnym komunikacie, zostaną opublikowane zarządzenia dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum.

 

Biskup Ireneusz Pękalski

   Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 24 marca 2020 roku

KO-1.5.2.-272/2020