Miesiąc: Maj 2020

IV Niedziela Wielkanocna Dobrego Pasterza 3.05. 2020

 

  1. Zamówione msze święte będą odprawione, chyba że ofiarodawca chce przenieść na inny termin, lub zrezygnować.

 

  1. Litanię Loretańską będziemy odmawiać po Mszy świętej o godz. 18.00 modląc się o pogodę, dobre plony, ustanie epidemii, za cały personel medyczny. Jednakże należy przestrzegać wszystkich zarządzeń państwowych obowiązujących w danym czasie (obecnie – 1 os. / 15 m2). W naszym kościele jest to 20 osób. Przepisy dotyczą też nabożeństw przy kapliczkach.

 

  1. Wszystkie zaplanowane na ten rok wizytacje kanoniczne zostają przeniesione na następny rok kalendarzowy (2021). Druhowie Strażacy z Wilczycy również swoją uroczystość przenieśli na przyszły rok. 4 maja wspominamy św. Floriana, w naszych modlitwach pamiętamy o Strażakach…8 maja w dzień św. Stanisława zapraszam na też na skromną uroczystość i imieninowego cukierka na godz. 18.00. Będę wtedy sprawował Mszę świętą imieninową…Natomiast 10 maja obchodzimy Uroczystość Odpustową w naszej parafii. Ze względu na istniejącą sytuację, będzie to również skromna uroczystość o godz. 11.00, nie będzie procesji, nie zapraszałem też Gościa.

 

  1. Serdeczne podziękowania dla Kasi i Tomka Lefików, Dominiki i Witka Kuźniaków oraz Jagody i Wiktora Twardowskich za wszelkie ogrodnicze prace porządkowe. Dziękuję Paniom Małgorzacie Skonieczce, Jadwidze Twardowskiej, Urszuli Juzinkiewicz, Eli Ogińskiej i Uli Wawrzyniak za gruntowne posprzątanie naszego Kościoła….Dziękuję Druhom z Wilczycy Krzysztofowi Kmiecińskiemu, Janowi Olczykowi, Pawłowi Woźniakowi i Darkowi Janiakowi za porządki wokół Kapliczki św. Floriana. Bóg zapłać za zebrane ofiary z Mianowa 585 zł oraz wszelkie ofiary indywidualne.

 

  1. Proszę uważać na budynek starej organistówki, nie parkować pod nim samochodów ponieważ grozi on zawaleniem. Dziękuję p. Marianowi Kuźniakowi za pomoc w sprawach urzędowych związanych z jej rozbiórką.

 

  1. Do nabycia jest Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy. Wszystkie informacje i intencje mszalne znajdziemy na stronie internetowej.